• Banepa-8, Kavre
  • 011-660032
  • corporate@gharelulaghubitta.com
  • Check Mail

कर्जा सेवा

क) लघु कर्जा

लघु कर्जा भन्नाले यस संस्थाबाट बिना धितो सामूहिक जमानीका आधारमा सदस्यहरूलाई रु. ३०००००/- सम्मको कर्जालाई मानिनेछ । यस अन्तर्गत निम्न कर्जाहरू हुनेछन् ।

(१) साधारण कर्जा

साधारण कर्जा प्रत्येक सदस्यले समूह सदस्यता प्राप्त गरेपछि कर्जा ग्राह्यताक्रम अनुसार पाउन सक्नेछन् । समूहका सदस्यहरूलाई विभिन्न आय बृद्धिमूलक कामहरूको लागि साधारण कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

(२) मौसमी कर्जा

लिएको कर्जाको राम्रो सदुपयोग गरेका, केन्द्र बैठकमा नियमित रूपमा उपस्थित हुने, अनुशासन पालना गर्ने र राम्रो आय आर्जन गर्न सक्ने सदस्यले चार किस्तापछि मौसमी कर्जा पाउन सक्नेछन् ।

(३) बैकल्पिक उर्जा कर्जा (बायोग्यास-सोलर-पानीघट्ट-लघु जलविद्युत):

गोबर ग्यास प्लान्ट वा सोलरसिस्टम वा पानीघट्ट वा लघुजलविद्युत जडान गर्न चाहने इच्छुक सदस्यले यो कर्जा पाउन सक्नेछन् ।

(४)   विशेष कर्जा :

विगत २ वर्ष भन्दा बढी अवधिदेखि बैंकमा संलग्न ऋणी सदस्यहरू मध्येबाट अनुशासित रूपमा कार्यक्रममा संलग्न रही उत्कृष्ट कारोबार गरेका विशिष्ट सदस्यहरूको पहिचान गरिनेछ । यो कर्जा लगानी गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले अनुशासनका आधारमा योग्य केन्द्र छनौट गर्नु पर्दछ र त्यसपछि मात्र केन्द्रका अनुशासित सदस्यको छनौट गर्नु पर्दछ । दोस्रो वर्षको ऋणको चक्र पुरा गरेका ऋणीले तेस्रो वर्षको ऋण चुक्ता नहुंदै बिचैमा यो कर्जा रु. ३००,०००/- (साधारण कर्जा + विशेष कर्जा) मा नबढ्नेगरी उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

(५) सामाजिक कर्जा

दोस्रो वर्षको कर्जा लिन योग्य सदस्यले यो कर्जा लिन योग्य मानिनेछन् । लिएको कर्जाको राम्रो सदुपयोग गरेका, केन्द्र बैठकमा नियमित रूपमा उपस्थित हुने, अनुशासन पालना गर्ने र राम्रो आय आर्जन गर्न सक्ने सदस्यले विवाह, व्रतबन्ध तथा अन्य सामाजिक कार्यका लागि यो कर्जा पाउन सक्नेछन् ।

ख) धितो कर्जा

धितो कर्जा धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा हो । यस संंस्थास“ग आबद्ध सदस्यहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुर्याउदै उनीहरूको व्यावसायीक गतिविधिलाई अझ सुदृढ पार्न, परियोजना सञ्चालन गर्न तथा उनीहरूको भइरहेकै उद्यम तथा व्यवसायको स्तरोन्नति गर्नका लागि उनीहरूमा बैकिङ सेवा सुविधा प्रदान गर्न ग्राहक सदस्यहरूलाई धितो कर्जा प्रदान गर्न  सकिनेछ । धितो कर्जाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रचलित कानूनमा तोकिएबमोजिम यस नीतिअनुसार हुनेछ । धितो कर्जाअन्तर्गत निम्न प्रकारका कर्जाहरू हुनेछन् ।

(१) लघुउद्यम कर्जा

लक्षित समूहः संस्थामा आवद्ध विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध तथा समूह बाहीरका ब्यक्तिलाई वा विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ संस्था वा दातृ निकायद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका वा स्वस्फूर्तरूपमा गठन भएका व्यावशाययिक एवं साना तथा लघुउद्यम समूह वा समूहका सदस्यहरूलाई लघुउद्यम कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

(२) वैदेशिक रोजगार कर्जा

यो कर्जा एकै घरपरिवारका सगोलमा बस्ने श्रीमान्, श्रीमति, छोरा वा छोरी विदेश जांदा उपलब्ध गराइने छ ।

दोस्रो वर्ष कर्जा लिन योग्य सदस्यलाई वैदेशिक कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

३. शैक्षिक कर्जा

सदस्यको छोरा वा छोरीको एस एल सि पछिको पढाईका लागि ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछ । दोस्रो वर्षको कर्जा लिन योग्य सदस्यलाई शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

४. घर निर्माण कर्जा

सदस्यहरूको व्यवस्थित बसोबासका लागि आफ्नो घर नभएको अथवा पुरानो घरको ठाउँमा नयाँ घर बनाउन घर निर्माण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । पा“चौं वर्षको कर्जा लिन योग्य सदस्यलाई घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।