• Banepa-8, Kavre
 • 011-660032
 • corporate@gharelulaghubitta.com
 • Check Mail

Policies & Strategies

 • घरेलु लघुबित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न नीति तथा रणनीतिहरु अपनाउंदै अगाडि बढ्ने क्रममा निम्नलिखित नीति तथा रणनीतिहरु अपनाइएका छन्
 • ग्रामीण क्षेत्रका बिपन्न बिबाहित नेपाली महिला
 • भूमिहिन, सुकुम्बासी र प्रति परिवार जग्गा जमिन सिन्चित भए ७.५ कट्ठा वा १० रोपनी असिञ्चित भए १५ कट्ठा वा २५ रोपनी भन्दा कम जमिन भएका परिवार
 • अब्यवस्थित, कच्ची र झुपडी घरमा बस्ने परिवार
 • प्रति परिवार बार्षिक (१ परिवार बरावर ५ जना, प्रतिब्यक्ति दैनिक १.२५ डलर) आम्दानी भन्दा कम आम्दानी हुने परिवार
 • ग्रामीण क्षेत्रका बेरोजगारको रुपमा रहेका परिवारहरु
 • समुह जमानीका आधारमा कर्जा लगानी
 • ब्यवसाय बिस्तारको लागि धितोको आधारमा लघुउद्यम कर्जा
 • समुहको निर्णयको आधारमा कर्जा स्वीकृत
 • समुह तथा केन्द्रको माध्यमबाट सदस्यको घरआंगनमा बित्तीय सेवा (बचत/कर्जा/बिप्रेषण/लघु सुरक्षण)
 • स्थानीय आवश्यकता अनुसार सेवामा बिविधीकरण,
 • सामाजिक सुरक्षा –जीवन सहारा बचत, काजक्रिया खर्च, कर्जा सुरक्षण आदि) बिषयहरु समावेश
 • कर्जा रकमको आधारमा बचतको अनुपात बृद्धि,
 • आर्थिक, सामाजिक तथा सामुदायिक विकास सम्वन्धमा चेतना अभिबृद्धि गर्दै महिला तथा पिछडिएका वर्गको जीवनशैलीमा परिवर्तन
 • वित्तीय स्वःसक्षमता कायम
 • सदस्यको क्षमताअनुसार औसत कर्जा लगानीमा बृद्धि
 • बांकी सांवामा घट्दो दरमा ब्याज गणना
 • जीवन सहारा बचतलाई प्राथमिकता
 • मासिक रुपमा केन्द्र बैठक सञचालन
 • पहिचान गरिएका गा.वि.स तथा टोलहरुमा घनीभुत रुपमा कार्यक्रम विस्तार
 • कर्मचारीको उत्पादकत्व तथा क्षमतामा अभिवृद्धि
 • प्रति फिल्ड कर्मचारी सदस्य संख्या र प्रति कर्मचारी औषत कर्जा मापदण्ड उन्मुख
 • प्रभावकारी सुचना प्रणालीको विस्तार