• Banepa-8, Kavre
  • 011-660032
  • corporate@gharelulaghubitta.com
  • Check Mail

Objectives

  • वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने
  • कृषि,उद्योग, सेवा ब्यापार तथा अन्य ब्यावसायिक रुपले सम्भाब्य देखिएका उत्पादनशिल ब्यबसायको स्थापना विकास र क्षमता एवम् उत्पादकत्व वृद्धिको लागि आवश्यक वित्तीय साधन आन्तरिक तथा बाहृय स्रोत बाट जुटाई औद्योगिक ब्यापारिक एवम् कृषि क्षेत्रको विकासमा गतिशिलता ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने,
  • उपलब्ध श्रम सीप र पूंजीलाई उचित परिचालन गरि ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रमा उत्पादन एवम् रोजगारी मुलक व्यबसाय को स्थापना संचालन, विकास विस्तार एवम् प्रबर्द्धन गर्ने र सो कार्यको लागि आवश्यक वित्तीय साधन प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय परामर्श सेवा तालिम तथा प्रविधि उपलब्ध गराई गरिवि निवारणको लागि सक्रिय रुपमा संलग्न भई सहयोग पुर्‍याउने,
  • वित्तीय सेवामा जोखिम कम गर्दै वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणमा मद्दत पुर्‍याई देशको अर्थतन्त्र सबल सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउने
  • देशको समग्र वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने