• Banepa-8, Kavre
  • 011-660032
  • corporate@gharelulaghubitta.com
  • Check Mail

Mission and Goals

दूरदृष्टी
विपन्न, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका बर्गका जनता एवम् महिलाहरुलाई गुणस्तरिय, भरपर्दो, सक्षम र दिगो लघुवित्तीय सेवा प्रदान गरी आर्थिक तथा समाजिक रुपमा सबल सक्षम् एवम् आत्मर्निभर बनाउँदै देशको गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउनुको साथै संस्थालाई नेपालको उत्कृष्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नु ।

ध्येय
विपन्न वर्गमा वित्तीय श्रोत साधन उपलव्ध गराई रोजगारीकोे अवसर श्रृजना गर्ने ।